Home | De verboden

Bestaat er zoiets als een kleine leugen?


Yazdır
Antwoord: 

Imam Ghazali onderwijst het volgende in één van zijn werken: “Een kleine zonde die constant gepleegd wordt, is groter dan een grote zonde waar vergiffenis voor gevraagd is en niet meer gepleegd wordt.” Want middels ‘vergevingsbeden’ treedt de mens uit die atmosfeer, neemt Goddelijke wetten weer als leidraad voor zichzelf en neemt weer de status aan van een dienaar. Een kleine zonde die herhaaldelijk gepleegd wordt en waar geen vergiffenis voor gevraagd wordt daarentegen, zorgt ervoor dat Goddelijke wetten constant gebroken worden waardoor het kan resulteren tot “geloven zoals je leeft”.

Hoewel het zo zit, komt het vaak voor dat er simpel gedacht wordt over een kleine zonde en in een onschuldig jasje wordt gestopt waardoor het plegen ervan vergemakkelijkt wordt. Bijvoorbeeld, tegen een huilend kind wordt snel gezegd: “Als je stopt met huilen, dan krijg je een cadeautje van mij.” Echter wordt dat slechts gezegd om het kind te laten stoppen met huilen en uiteindelijk wordt er niets voor het kind gehaald, met de gedachte: “Het is toch maar een kind, die begrijpt het niet.”

Of met afwegingen waar gespeeld mee wordt door bijvoorbeeld iets van 980 gram te verkopen hoewel het 1 kg hoort te zijn. Of misleiding op de markt wat vaak voorkomt door bijvoorbeeld rotte appels onder de rijpen te verbergen. Of een abonnement aansmeren aan iemand met kleine leugens. Voorbeelden zoals deze zorgen ervoor dat een kleine zonde wat leidt tot een klein beetje winst, leidt tot een groot verlies. Middels een kleine leugen mengt gif zich met je Halal inkomen; omwille van een kleine leugen, stop je Haram in je Halal verdiensten.

Zulke zondes worden klein gezien. De rechtvaardigheid van de Rechtvaardige oordeelt over elke daad, zonder uitzonderingen. De grootte van de daad brengt daar geen verandering in.

Verzen uit de Koran onderwijzen ook over de grootheid van een kleine daad:

Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen wederkeren opdat hun werken getoond zullen worden.

Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit zien.

En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal dit zien (1)[1] Koran: 99:6-7-8

Share this