Home | Het geloof

Is ontkenning mogelijk?


Antwoord: 

Will Rogers heeft gezegd: “Iedereen is onwetend; alleen de branches zijn verschillend”. Zo is een delfstofdeskundige onwetend op het gebied van geneeskunde, en een arts onwetend op het gebied van delfstofkunde. Zo ook zijn veel mensen onwetend op het gebied van religie. Echter zijn vele van ons geneigd deze waarheid te ontkennen. Om deze reden kunnen bepaalde titels voor de namen ons bedriegen en worden wij op het verkeerde been gezet door de woorden van deze mensen.

Ontkenning, zoals het woord het al zegt, betekent: het niet kennen, niet weten, niet accepteren. Deze begrippen staan echter voor een gebrek. Gemis kent geen kennis. Iets niet kennen is niet de uiting en het resultaat van geleerdheid, maar van onwetendheid. Het maakt dus niet uit hoeveel kennis men op een bepaald vlak heeft, met zijn kennis op één vlak is hij niet in staat de gebreken aan kennis op het andere vlak te compenseren; net zoals een politicoloog geen besluit kan nemen op het gebied van biologie.

Ontkenning is simpel. Men kan zijn ogen sluiten, en zeggen “het is er niet”. Op dit gebied zijn een Australiër en een kanseliervoorzitter niet anders dan Aboe Djahil en Darwin. Om een vergelijking te maken van hun kennis over datgeen zij ontkennen, is zo raar als een rij nullen met elkaar vergelijken en afvragen welke van de nullen groter is. Het is zelfs onmogelijk om over het ontkende te debatteren, omdat met het gebruik van de bestanddelen van hetgeen er niet is, men niets kan bereiken. Dit is de reden dat de ontkenners na zoveel bewijzen alsnog ontkennen. Zoals G. McAdoo heeft gezegd: “Het is onmogelijk van een onwetende in een debat te winnen”.

Religie daarentegen, maakt niet uit op welk niveau zij is, is de uiting en het resultaat van geleerdheid. De kracht van de religie loopt parallel met de kennis van de geleerde. In wat geloof ik? Wat voor Entiteit is degene waar ik me middels de religie mee bind? Wat zijn Zijn bijzonderheden en eigenschappen? Hoe gaat Hij te werk met de wereld om ons heen? Hoe creëert Hij, hoe laat Hij leven? Wat verwacht Hij van mij? Wat kan ik van Hem verwachten en hoe kan ik die verwachtingen vervullen? De kennis die deze vragen opleveren, geven vorm aan het geloof. Immers, in de Quran wordt met het vers “Enkel geleerden vrezen Allah” duidelijk gemaakt dat het geloof het resultaat is van kennis; ook herinneren de Quranverzen dat de hemelen en aarde “voor de rationelen”, “voor de geleerden” vol zit met bewijzen die Allah doen leren kennen. 

Share this