Home | Geloof in Allah

In de Koran staat dat God de mens een ziel blies. Is de mens letterlijk een deel van God? Hoe moeten we dit interpreteren?


Antwoord: 

Beste broeder / zuster,

Allah is immaterieel en heeft ook geen plaats. Daarom kan een mens geen deel van Allah zijn.

De uitdrukking dat Allah-u Teala van zijn ziel naar de mens blies (1) is door geleerden op verschillende manieren geïnterpreteerd. Maar geleerden waren er over het algemeen eens dat het figuurlijk is, dus moet het niet letterlijk worden opgevat.

Met deze vers wordt bedoeld dat binnen de aard van de mens de goddelijke attributen en eigenschappen worden gemanifesteerd.

Bijv. Allah is Er-Rahman, De Genadevolle, een mens kan ook genadevol zijn. Allah is Al-Hakim, doet alles met vol wijsheid. De mens kan ook wijs zijn.

Zo kan je meer voorbeelden geven.

 


[1] Koran, 15:29

Share this