Home

Is in het geheim nikah (Islamitisch trouwen) doen, geldig?


huwelijkIs in het geheim nikah (Islamitisch trouwen) doen, geldig? Zijn volwassen man en vrouw gerechtigd enkel met elkaar tot man en vrouw te verklaren?

Nikah betekent ‘overeenkomst’. Hiervoor zijn er een aantal voorwaarden. Wanneer één van deze voorwaarden niet volbracht wordt, is nikah niet geldig.

1) De personen die zullen trouwen en de procuratiehouders behoren aanwezig te zijn.
2) Het uiten van de wil. Ze behoren duidelijk te maken dat ze het zelf willen in de vorm van “ja, ik wil met hem/haar trouwen”.
3) Toestemming van de ouders van het meisje. Dit oordeel is volgens alle leerscholen, behalve de Hanefi leerschool.
4) De getuigen behoren aanwezig te zijn. De getuigen behoren hun puberteit bereikt te hebben en behoort gevormd te worden door of twee mannen, of één man en twee vrouwen. Het is dus verplicht dat er een man aanwezig is.


Hiernaast is er nog één voorwaarde, en dat is dat het geopenbaard wordt. Dit is volgens de Maliki leerschool. Echter, volgens de Ottomaanse gezinsrechten behoort dit ook zwart op wit  duidelijk te zijn bij een Islamitische rechter, en er is hier ook veel waarde aan gehecht.

Wij vinden het ongepast dat er sprake is van een nikah wanneer er nog geen sprake is van wettelijke trouwen. In het bijzonder om de religieuze en wereldse rechten van de vrouw te beschermen, vinden wij het nodig dat er naast de nikah ook wettelijk wordt getrouwd. Hier werd ook veel waarde aan gehecht tijdens het Ottomaanse Rijk.

Ze prefereren nikah om zondes te voorkomen. Ze kunnen echter in situaties verkeren die nog moeilijker op te lossen zijn.

Wanneer een man en een vrouw met of zonder toestemming in de nabijheid van getuigen nikah doen, kan een vrouw niet met een ander trouwen zolang de man niet van haar scheidt. Om deze reden is het zeer gevaarlijk. Over dit onderwerp worden er veel vragen gesteld als: “Ik had met een man nikah gedaan. Hij scheidt niet met mij, wat zal ik doen?” “Ik ben met een ander getrouwd zonder dat ik de nikah heb verbroken, is dit overspel?”. Er kunnen dan situaties voordoen waar men zich niet uit kan redden. Om deze reden raden wij het zeer sterk af om geen nikah te doen zonder wettelijk te trouwen.

Van tijd tot tijd kwam er een man naar onze Profeet (v.z.m.h.) die dingen deed waarvan hij wist dat hij spijt zou krijgen, en vroeg Hem (v.z.m.h.): “Vertel mij een handelingen die mij naar de hemel zal leiden, zodat ik dat zal doen en naar de hemel zal gaan!” Onze Profeet (v.z.m.h.) antwoordde kort en krachtig: “Beheers je woede, volg je woede niet, dat is genoeg voor jou!”

Waarlijk, woede is geen toestand die lichtelijk genomen zal moeten worden. Een persoon die zijn woede niet kan overmeesteren, kan de trekker overhalen en iemand meedogenloos doden. Het gevolg is dat hij er levenslang spijt van zal hebben…

Om gevolgen als deze te voorkomen, waarschuwde de Profeet (v.z.m.h.) de mensen in zijn omgeving herhaaldelijk met: “volg je woede niet, overwin je woede, slik je woede door, weerhoudt je van hetgeen jou tot de woede leidt, mits jij goede daden wilt verrichten die jou naar de hemel zullen leiden!..” Het is belangrijk te weten dat er niet één soort woede is. Sommigen denken dat woede enkel een uitbarsting van boosheid is. Er is ook een woede betreffende de sexuele aansporing, wat tot nog heftigere resultaten kan leiden dan hij die iemand meedogenloos kan doden.

Omdat sexuele woede tot heftigere resultaten kan leiden dan boosheid, heeft onze Profeet (v.z.m.h.) aangeraden weg te blijven van sexueel stimulerende beelden en omgevingen en de toegestane grenzen niet te overschrijden. Hij (v.z.m.h.) heeft hierover de volgende schrikwekkende waarschuwing duidelijk gemaakt: “Hij waarvan de sexuele behoeften geprikkeld worden, is als een mens die of het geheel of tweederde van zijn hersenen heeft verloren. Dus hij kan ieder risico nemen, een mens wiens sexuele prikkels toenemen en tot afgoderij leiden…”

Wanneer twee onbekenden alleen op een rustige plek, oog in oog komen, wakkert dat de sexuele behoeften stapsgewijs aan. Er zal begonnen worden met onschuldige gesprekken, vervolgens zullen handen vastgepakt worden, en voor ze het weten zijn hun sexuele behoeften zeer krachtig gestimuleerd. Ze zijn dan zelfs in staat dingen te doen die niet gedaan behoren te worden. Net zoals dat meisje dat telefonisch naar een oplossing zocht.

Een meisje vroeg aan de andere kant van de telefoon:
-    Ik wil met mijn vriend op school in het geheim nikah doen, wat vindt u ervan?

Mijn antwoord was waarschijnlijk te confronterend:
-    Ik ben tegen iedere vorm van zelfmoord. Een prachtige jonge meid die haar leven riskeert door in het geheim nikah te doen, is hoogstwaarschijnlijk een soort zelfmoord. Al is het resultaat voor de jongen niet zo krachtig, voor het meisje is het niet anders.

Het meisje vroeg of er hiervoor geen oplossing is. Ik antwoordde met dat die er wel is en ook heel simpel is. Ze werd zenuwachtig en vroeg mij:
-    Wilt u mij dat alstublieft vertellen?

Ik antwoordde met:
-    Wettelijk trouwen. Op deze manier bescherm je jezelf en je familie van de ondergang.

Zij:
-    Maar op dit moment hebben we daar geen mogelijkheid voor. Onze families zouden dat niet willen en ook zijn onze leeftijd en school hier een belemmering voor.

Hierop vroeg ik:
-    Dus zowel jullie leeftijd, als jullie school, als jullie familie zijn een belemmering voor jullie nikah, maar jullie halen nog steeds het lef om in het geheim nikah te doen? Vanwaar deze haast?

Zij maakte het als volgt duidelijk:
-    Wij zijn al een lange tijd bevriend met elkaar. We zijn heel erg gewend aan elkaar. Het is alsof we niet aan deze belemmeringen kunnen denken. We nemen nikah nu dus voor ogen.

Door met een onbekende constant oog in oog te komen en de grenzen zodanig te overschrijden dat men de sexuele woede bereikt, is wat het resultaat is. Het laat men beslissingen nemen waarbij ze levenslang spijt van zullen hebben. Niet enkel henzelf, maar ook hun families zullen ze diep schaden. Dit, terwijl volgens de Shafii leerschool er geen nikah gedaan kan worden zonder dat de ouders er van afweten. Volgens de Hanefi leerschool hebben de ouders het recht hen te scheiden wanneer de jongen en het meisje niet gelijkwaardig aan elkaar zijn. Verder is het wettelijk verboden vóór wettelijk te trouwen, nikah te doen.

Echter, zij die overmeestert zijn door hun sexuele behoeften, kunnen over deze belemmeringen niet nadenken!!