Home | Boeken

Is het mogelijk om de Koran te reciteren tijdens de menstruatie?


Antwoord: 

Het is verboden voor een vrouw om tijdens haar menstruatie, of tijdens bloedverlies na de bevalling (Lochia) de Koran te reciteren. De Profeet (v.z.m.h.) heeft het volgende gezegd over het reciteren van de Koran tijdens de menstruatie, lochia en onreinheid: “Een menstruerende vrouw en een onrein persoon kan niets uit de Koran lezen.” (1)

Bovendien heeft Ali (r.a.) het volgende gezegd: “Niets heeft de Profeet (v.z.m.h) kunnen weerhouden van de Koran te citeren behalve onreinheid.” (2)

Soerah Fatiha kan gelezen worden met de intentie om een smeekgebed (doea) te doen. Bovendien kunnen alle smeekbeden die in de Koran voorkomen, gereciteerd worden met de intentie een smeekgebed op te zeggen. Bijvoorbeeld;

Rabbena atina fiddunya haseneten ve fi’l ahireti haseneten ve gina azabennar.” (Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld, alsook in de komende wereld en bescherm ons voor de marteling van het Vuur) (3)

Zo ook kan iemand die goed nieuws te horen krijgt “Alhamdulillah”(Dank aan Allah) zeggen en iemand die slecht nieuws te horen krijgt “Inna Lillahi ve Inna ileyhi Raciun”(Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren)(4) zeggen. (5)

Het is geen enkel probleem voor menstruerende vrouwen, onreine personen om verschillende doea’s zoals de Al-Qunut te lezen, verschillende woorden zoals de tasbih (SubhanAllah) en Tahlil (La Ilahe Illallah) op te zeggen en om de profeet (v.z.m.h.) te zegenen/groeten. Ook is het mogelijk voor een menstruerende en/of bloedverliezende vrouw om te luisteren naar de Koran.

Tijdens de menstruatie kan elke vorm van doea’s gedaan worden. Hier zijn geen restricties op gelegd.

Share this