Home | Het gebed

Is het waar dat men in de zomer het Isha gebed 1 uur en 20 minuten na Maghrib mag bidden, omdat Isha zo laat valt?


Antwoord: 

Het is geoorloofd en toegestaan om te bidden volgens de tijden die aangegeven staan op een betrouwbare takvim. De reden hiervoor is dat er op verschillende plaatsen aan verschillende tijden wordt gehouden . Hierdoor kunnen er verschillende meningen zijn.

De plaatsen waar het soms geen nacht en soms geen dag wordt

Omdat wakt (tijd) een vereiste is om het gebed te kunnen verrichten, hebben sommige geleerden gezegd dat het dagelijkse verplichte gebed niet gebeden kan worden op een plek waar de tijd van één of twee gebeden niet ingaan. Echter de overgrote meerderheid van de Islam geleerden accepteert zonder enige twijfel dat tijd een vereiste is voor het gebed maar vermeldt daarbij dat het in oorsprong gaat om de verheven toespraak.

Het is voor deze verheven toespraak noodzakelijk dat alle moslims gedurende 24 uur op een dag vijf maal hun gebed verrichten. Het feit dat soms de zon niet opgaat of soms niet ondergaat op bepaalde plaatsen op de aarde neemt niets weg van het feit dat een dag 24 uur bevat en dat de datum hierdoor steeds kan veranderen. Als men zich bevindt op een plek op de aarde waar de tijd van een gebed niet ingaat, behoort u takdir (de gebedstijden van de dichtstbijzijnde plek waar de tijden wel ingaan, aanhouden) doen.

In de hadith die bekend staat als de “hadith over de Dedjal” zegt onze Profeet (v.z.m.h.). “Dedjal zal 40 dagen op aarde blijven. één van deze 40 dagen zal als één jaar zijn, één van deze dagen zal als een maand zijn en één van deze dagen zal als een week zijn, de rest van die 40 dagen zullen als jullie normale dagen zijn”. Nadat RasoelAllah (v.z.m.h.) dit had gezegd, vroeg de ashab of het genoeg zou zijn om op die lange dagen te bidden voor één dag. Daarop antwoordde onze Profeet (v.z.m.h.) “Nee het gebed voor één dag zal niet genoeg zijn, jullie moeten de tijden voor de gebeden dan takdir doen.” (1)

Deze hadith laat overduidelijk zien dat op plekken waar de tijd van het gebed niet ingaat, alsnog het gebed verricht moet worden door middel van takdir.

Op plekken waar de Ishaa tijd erg laat is en ervoor zorgt dat werkenden in moeilijkheden komen, kunnen maghrib en ishaa samen gebeden worden. Dit wordt “djem” genoemd.

Het is opgenomen in sahih hadiths dat de Profeet (v.z.m.h.) gedurende sommige ongebruikelijke omstandigheden, zoals het op reis zijn, dhuhr en asr, en ook maghrib en isha door middel van “cem-i takdim en “cem-i-tehir” samenvoegde en zo deze gebeden bad. (2)

Degenen die in de gelegenheid zijn om isha later te kunnen bidden dan maghrib. zouden dat moeten doen. Voor degenen die daardoor in moeilijkheden kunnen raken, kunnen ervoor kiezen om deze twee gebeden samen te bidden; dus djem te doen.

Share this