Home | Het gebed

Is het zondevol, volgens hanafi-school, om in plaats van soennah-gebeden (Ghair-Mu'akkdah en Mu'akkdah-soennahs) de gebeden te verrichten die je nog moet inhalen?


Antwoord: 

Volgens de Hanefitische wetschool is het beter om bepaalde soennah gebeden(waarover hadith bestaat) te verrichten in plaats van de verlaten gebeden in te halen.

Deze Soennah gebeden zijn:

-de Soennah-gebeden van het gebed

-de Awwabin

-Het gebed tussen fadjr en dohr

-Tahiyyat al- masjid

-Salaat al-Tasbih

Hierna moet men (volgens de hanefitische wetschool) geen andere soennah-gebeden verrichten maar zijn verlaten gebeden inhalen.

In de hanefitische bronnen staat het volgende over deze kwestie:

‘’Verlaten gebeden inhalen is veel belangrijker dan de nafila-gebeden. De soennah-gebeden van het gebed, de Awwabin, het gebed tussen fadjr en dohr, tahiyyat al- masjid en salaat al- tasbih zijn een uitzondering. Deze soennah-gebeden hebben een hogere rang dan de verlaten gebeden die men moet inhalen en hebben daarom de voorkeur om verricht te worden.’’  1 

De opgenoemde soennah-gebeden compenseren de verlaten gebeden en vormen een middel voor de (shafa’ah) bemiddeling van de Profeet (v.z.m.h.). Aan de ene kant worden de verlaten gebeden verricht en aan de andere kant worden de soennah-gebeden verricht om als bewijsvoering voor de gehechtheid voor de soennah van de heilige profeet (v.z.m.h.).

Conclusie : Degenen die veel verlaten gebeden hebben, kunnen hun verlaten gebeden inhalen, maar de opgenoemde soennah-gebeden hebben wel de voorrang. Dat iets voorrang heeft op iets anders wil niet zeggen dat de minder voorrang hebbende haraam is.

______________________________________________________________________________________

Bron: Mevlânâ eş-Şeyh Nızâm. el-Fetâvâl-Hindiyye. (Bulak: Matbaa-i Emiriyye, 1310), 1:125; İbni Âbidin. 1493; el-Mezahibü’l-Erbaa, 1:492; Halebî-i Sağîr, s.349

Share this