Home | Overige

Hoe behoort men de grote wassing te verrichten?


Antwoord: 
Voor de grote wassing kan er als volgt dua gedaan worden: "Dank aan almachtige Allah, heeft Hij het water een reiniger en het Islam een licht gemaakt."

De grote wassing kan men op twee manieren verrichten:

1) als men weinig tijd heeft en 2) als men geen haast heeft.

1 – Bij weinig water, koud water, of in situaties waarbij men niet voldoende tijd heeft (haast) behoort men bij de grote wassing als eerst het vuil aan de voorkant en achterkant te verwijderen. Vervolgens dient men drie maal met water de mond te wassen (inclusief gorgelen) en drie maal water op te snuiven tot aan het neusbotje.

Hierbij behoort men erop te letten dat er geen droge plekken overblijven. Vervolgens gooit men eerst over zijn rechter schouder en dan zijn linker schouder water om zo het hele lichaam te wassen. Als er geen droge plek meer is op zijn lichaam dan heeft men aan de grote wassing voldaan. Dit is alleen geldig voor momenten waarop men haast heeft. Deze manier van de grote wassing verrichten, is het minimum waaraan met moet voldoen, wilt men dat de grote wassing geldig is. 

2 – Voor de grote wassing waar men genoeg tijd heeft moet men op de volgende manier zijn grote wassing halen.
- Men begint door “Bismillah” te zeggen met de intentie om de grote wassing uit te voeren.  Als eerst wast men zijn handen en intieme delen, als er vuil op het lichaam bevindt, dan wast men dit weg.
- Vervolgens verricht men de kleine wassing (woedoe). Als er ophoping van water is dan wast men de voeten aan het eind.
- Na de kleine wassing gooit men drie maal water over het hoofd daarna over zijn rechter en linker schouder.
- Vervolgens wast men de overige ledematen. Het goed en zorgvuldig wassen, elk ledemaat drie maal wassen, bij het gebruik van water met mate omgaan (geen verspilling), zichzelf wassen terwijl de privé delen bedekt zijn, niet praten tijdens de grote wassing, snel aankleden na de grote wassing zijn de voornaamste Soennah van de grote wassing. De etiquette van de kleine wassing gelden ook voor de grote wassing.

Beide manieren van grote wassing is het verplicht(Fard) dat er geen droge plek overblijft in de mond, neus en het gehele lichaam. Men moet letten op de verborgen delen van het lichaam, zoals de navel, oksels, de onderkant van de knieën en andere moeilijk met water te bereiken delen. Als dit wordt uitgevoerd, dan is er aan de grote wassing voldaan en is men geestelijk en fysiek verschoond. 

Share this