Home | Het gezinsleven

Hoe hoort een moslima zich te bekleden?


Zich bedekken is de belangrijkste kwestie bij het kleden van een moslima. Hierbij gaat het om het bedekken van het hele lichaam met uitzondering van de handen en het gezicht.

Om ervoor te zorgen dat een kleding geschikt is om zich gepast te bedekken, moet deze dik genoeg zijn om transparantie te voorkomen en lang genoeg zijn om de private delen te bedekken. Hierdoor kan er niet gesproken worden van de juiste bedekking wanneer de kleding daarvoor dusdanig dun en transparant is dat de lichaamsvorm toch duidelijk is.

Alle lichaamsdelen behalve de handen en het gezicht van een moslima, behoren tot de private delen. De handen en het gezicht behoren niet tot de private delen, zolang er tijdens en buiten het gebed om geen angst is voor fitnah 1 Of de voeten wel of niet tot het private deel behoren, is geschil over. Volgens de geaccepteerde visie, behoren de voeten van een moslima niet tot het private deel. Volgens een andere visie behoren de voeten van een moslima wel tot het private deel, behalve tijdens het gebed. Om zich van dit geschil te ontdoen, is het beter om de voeten wel te bedekken. Volgens de geaccepteerde visie behoren de armen, oren en het haar van een moslima ook tot het private deel.

De betekenis van hadiths die basis vormen op deze vraag, zijn als volgt:

Volgens de overlevering van Aisha (r.a), kwam haar zus Asma (r.a) op een dag voor de profeet (vzmh). Ze droeg een dunne transparante jurk. Bij het zien van haar, draaide de Profeet (vzmh) zijn gezicht om en zei: “O Asma, wanneer een vrouw de puberteit heeft bereikt -terwijl de Profeet zijn handen en gezicht aanwees-, is met uitzondering van deze delen, het tonen van de andere delen niet toegestaan.” 2

Volgens de overlevering van Sahih-i Müslim, die weer is overgeleverd door Ebû Hoereyre (r.a.), maakte de profeet bekend dat vrouwen die gekleed zijn, maar die toch niet bedekt zijn, dus vrouwen die een dunne en transparante kleding dragen, naar de hel zullen gaan en zelfs de geur van het paradijs zullen waarnemen. 3

Alkame bin Ebi Alkame geeft aan dat zijn moeder het volgende zei:

“Hafsa, de dochter van Abdurrahman, kwam met een dunne hoofddoek waarmee haar haar te zien was, voor Aisha te staan. Aisha haalde haar hoofddoek eraf en maakte hem dikker door hem dubbel te vouwen.” 4

De khalief Umar (r.a.) waarschuwde de moslims om hun vrouwen niet zodanig te late kleden waarbij het lichaam zichtbaar is, al is deze niet zo transparant als doorzichtig glas. 5 Imam Serahsi geeft na deze overlevering aan dat vrouwen die dunne kleding dragen, op dezelfde manier beoordeeld worden. Later voegt hij de betekenis van de Hadith “…hoewel aangekleed, maar toch niet bedekt…” toe, en zegt vervolgens: “Dit soort kleding is net als een web en kan niet worden beschouwd als een bedekking”. Hierdoor is het voor mannen niet toegestaan om naar vrouwen te kijken die op deze manier zijn gekleed. 6

De standaard voor de transparantie van de kleding wordt bepaald door de zichtbaarheid van de huidskleur. Wanneer de huid door de kleding heen te zien is, of dit nou een dunne of een dikke kleding is, kan er niet gesproken worden van de bedekking. Deze kwestie is in Halebî-i Sağir als volgt gespecificeerd: “Met een dusdanig dunne kleding waarin de huid van een mens te zien is, wordt het private deel niet mee bedekt.” Hoewel een dikke kleding die op het lichaam kleeft en dus de vorm van het lichaam laat zien, er nog altijd sprake is van kleden, is het toegestaan om met deze kleding te bidden. 7

Deze kwestie wordt ook op dezelfde manier uiteengezet door de andere wetscholen.

De visie van de Maliki wetschool is als volgt:

Als de kleding transparant is en zij de kleur van de huid toont, wordt zij niet als bedekking beschouwd. Het gebed dat op deze manier is verricht, moet opnieuw worden verricht.

Wanneer een kleding dun en smal is, is het niet gepast om een kleding aan te doen die de vorm van het lichaam duidelijk maakt. Want dit wordt beschouwd als karakterloosheid en als het ingaan tegen het kleedgedrag van de oude geleerden. 8 De visie van de Hanbeli wetschool is als volgt:

De verplichte manier van bedekken, is dat de kleur van de huid niet zichtbaar is.

Wanneer de kleding dusdanig dun en transparant is dat de kleur van de huid zichtbaar is, is het niet toegestaan om te bidden. Want zodoende is er geen sprake van bedekken. Als zij de kleur bedekt maar de lichaamsvorm wel laat zien, is het gebed alsnog toegestaan. Want zelfs als de kleding dik is, zal het niet mogelijk zijn dit te voorkomen. 9

De visie van de Shafiî wetschool is als volgt:

De verplichte manier van zich bedekken, is dat de kleur van de huid niet zichtbaar is. Het is niet toegestaan om een kleding aan te doen die dusdanig dun is dat zij de huidskleur laat zien. Want op deze wijze kleden, wordt niet als bedekken beschouwd. Hiermee word bedoeld dat een kleding die de huidskleur toont, niet voldoende is om te spreken van een bedekking.

Wanneer de kleding dik genoeg is maar de private delen, wegens de design van de kleding, alsnog zichtbaar zijn, is het nog niet genoeg om te spreken van een bedekking. Het verrichten van een gebed met een kleding waarbij de fijnheid en de dikte van het lichaam, zoals knie en dijen, te zien is, is toegestaan, omdat het voldoet aan de eisen van het bedekken. Bedekken op een manier waarbij het lichaam niet wordt getoond, is echter wat geliefd is. 10

Na deze overdracht, is het mogelijk om tot de volgende conclusie te komen:

Wanneer de kleding van een moslima transparant is en de kleur van de huid toont, is het niet toegestaan om deze kleding naast een man waarmee zij mag trouwen, te dragen. Deze manier van kleden wordt niet als bedekken beschouwd. Dit kan een jurk, blouse of een rok zijn, maar net zo goed ook een hoofddoek of een sok.

Om ervoor te zorgen dat een bedekking gepast is binnen het geloof, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

-De kleding moet niet dun zijn waardoor het lichaam te zien is,

-De kleding moet niet te sierlijk en kleurrijk zijn waardoor zij aandacht trekt,

-De kleding moet niet dusdanig strak zijn waardoor zij de vorm van het lichaam toont.                                                                                                                                                                                                                                           

Wanneer een moslima een strakke broek of een shirt aantrekt waarbij de vorm van het lichaam te zien is, is het gebed wel toegestaan; echter is het niet toegestaan om op deze manier naast hen –lees: de mannen- te kleden die ernaar zullen kijken en afgeleid zullen zijn. Ibn-i Abidin verwijst ook hiernaar in zijn boek. 11

Zoals vrouwen zich op een gepaste manier moeten bedekken, zijn ze ook verplicht niet de aandacht van de mannen trekken door hun manier van praten, kijken en lopen.

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.” 12

Het is dus voor de vrije vrouwen zeer belangrijk dat, buiten de genoemde personen om, hun schoonheden niet worden getoond om zodoende hun eer, bescherming en goede omgang te handhaven. Tevens is dit zeer belangrijk om onbekende mannen te weerhouden van dat zij worden beïnvloed en zondes begaan door de vrouwen en de vrouwen zelf hun eer en moraal beschermen.

Vooral om over dit punt na te laten denken, en de kracht en schoonheid van het bevel ter bedekking duidelijk te maken, wordt zelfs over de manier van lopen het volgende gezegd: Ze moeten niet met hun voeten op de grond slaan om hiermee hun private delen te laten zien; dit wil zeggen dat wanneer zij van top tot teen zijn bedekt, moeten letten op passend en fatsoenlijk lopen. Ze mogen niet opvallend en uitdagend lopen om hun kunstmatige of natuurlijke sierlijkheden ten toon te stellen. Want dit kan de mannen tot het slechte aansporen of daartoe twijfel doen wekken.

Er behoort niet vergeten te worden dat het succes van de vrouw in deze kwestie eerder te maken heeft met dat de man zijn eer behoudt, op zijn taken let en zich meer richt op wat er in de samenleving plaatsvindt; en dit alles kan met de hulp van Allah staande blijven. Daarom zei de Profeet (vzmh) naar alle moslims toe, terwijl hij de mannen opnoemde en de vrouwen hierin ook behelsde:

“En o gelovigen! Vraag allen tegelijkertijd van Allah vergeving zodat jullie zullen slagen. Dus er is geen hoop tot slagen in een bedorven samenleving, en de bedorvenheid van een samenleving is eerder vanwege de fouten en mankementen van de mannen dan de vrouwen. Om deze reden behoren, te beginnen met de mannen, mannen en vrouwen om vergiffenis te vragen bij Allah van de fouten en mankementen die geen bijdrage hebben aan het geloof en een teken zijn van de tijd der onwetendheid, te steunen op de hulp van Allah, en aandacht en concentratie te hebben voor Zijn bevelen, zodat zij als samenleving zullen slagen. Dus, met het oog op het succes van iedereen, behoren werknemers en –gevers en soortgelijken ook aandacht te schenken aan deze bevelen.” 13

 


 

[1] Hiermee wordt er gedoeld op de ongepaste gevoelens die een vrouw wegens haar kleding kan opwekken.

[2] Ebû Dâvud, Libas 31

[3] Müslim, Libas,125

[4] Muvatta', Libas:4

[5] Beyhaki, Sünen, 2/235

[6] El-Mebsût, 10/155

[7] Halebî-i Sağir, p.141

[8] Menânü'l-Celu, 1/156

[9] Ibni Kudâme. el-Muğnî, 1/337

[10] El-Mecmû, 3/170-172

[11] Reddu'l-Muhtar, 5/238

[12] Noer, 31

[13] Uitleg (tafsir), Elmalili

Share this