Home | De engelen

Hoe zal de engel van de dood uitzien?


Antwoord: 

Hij zal er uitzien volgens de daden van die persoon.

Als die persoon goede daden heeft verricht dan zal hij in vormen met noer(licht) verschijnen.
Als die persoon slechte daden heeft verricht dan zal hij in verschillende vormen verschijnen.

Volgens een vertelling zei Hz. Ibrahim(A.S.) tegen de engel des doods;
"Laat mij je gedaante zien wanneer je de ziel van een slechte persoon neemt."

- De Engel antwoordde "Jij zal deze gedaante niet kunnen verdragen."
- Waarop Hz Ibrahim(A.S.) aandringend zei "Ik kan het wel verdragen".
- Azrail(A.S.) zei daarop "Draai je om".
- Hz. Ibrahim(A.S.) draaide zich om en toen hij Azrail(A.S.) zag, zag hij hem als git zwart, haar en baard door de war, vies ruikend, vuurspuwend uit zijn neus en mond. Hij kon deze gedaante niet verdragen en viel flauw.

Toen hij weer bijkwam zag hij Azrail(A.S.) in zijn oude gedaante en zei vervolgens tegen hem:"Het is genoeg voor een zondaar om jouw gezicht te zien. Als hij geen andere bestraffing ondergaat dan is het zien van jouw gezicht al voldoende bestraffing voor hem."

Vervolgens zei hij: "Laat me je gedaante zien die je aanneemt als je de ziel van goede personen neemt"

En toen hij de Engel in een mooie gedaante zag zei hij: "Voor de goede mensen is het zien van jouw in deze gedaante al genoeg als beloning."

Share this