Home | Aalmoezen

Wat betekent nisap? Hoeveel bedraagt dit?


Antwoord: 

Nisap is een maatstaf om de hoeveelheid zakaat, sadaqa en offer te bepalen. Nisap is ook te definiëren als het meten van de minimale welvaartsgrens. Volgens het geloof wordt iemand als rijk beschouwd indien men meer goederen bezit dan zijn primaire behoeften en geen schulden heeft. Zo iemand kan geen zakaat en sadaqa aannemen maar is tegelijkertijd wel aansprakelijk voor het geven van fitr en het offeren. Deze teveel aan goederen dienen te vermeerderen en een jaar moet verstreken zijn over het bezit van deze goederen, alleen dan kan er zakaat gegeven worden.

Nisap, de minimale welvaartsgrens, is vastgesteld door de profeet Mohammed (vzmh).

Deze minimum welvaartsgrens laat de gemiddelde levensstandaard en de welvaart van de Islamitische gemeenschap toentertijd zien. De hoeveelheid nisap is volgens de Hadith als volgt bepaald: 80,18 gram goud of hetzelfde bedrag in geld of handelswaar; 40 schapen of geiten, 30 runderen, 5 kamelen. Dat deze goederen in die tijd de meest bekende meetinstrumenten waren om de hoeveelheid van de nisap te bepalen, is duidelijk. De nisap die vastgesteld is door middel van deze goederen, is in de volgende perioden en weinig veranderde sociale en economische omstandigheden, hetzelfde gebleven. 

Share this