Home | De engelen

Wat zijn de taken van de engelen?


Antwoord: 

Engelen zijn van licht geschapen, sierlijke wezens. Omdat ze niet beproefd worden, blijft hun niveau stabiel. Ze gehoorzamen alleen de Goddelijke bevelen. Ze verrichten alleen goede daden en houden zich altijd aan de bevelen; ze hebben geen capaciteit om kwaad te doen.

In het universum zijn ze verantwoordelijk voor allerlei materiële en spirituele zaken. Iedere creatie, levend en niet levend, is voorzien van zijn eigen engel. Alle engelen hebben een specifiek niveau met betrekking tot de daden die de desbetreffende engel verricht. De grootste van de engelen zijn: Hz. Cebrail, Mikail, Israfil en Azrail. Uit de Hadith wordt duidelijk dat elke ster, inclusief onze zon, is voorzien van haar eigen engel en dat elke regendruppel met zijn eigen engel neerdaalt.

Er zijn ook engelen die altijd bij de mensen zijn. Sommige van deze engelen zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de goede en de slechte daden van de mens. Deze engelen worden “kramen katibiin” genoemd. Wanneer een persoon alleen denkt te zijn, is hij toch altijd samen met de engelen. Diegene die vanuit zijn hart gelooft in deze mooie vrienden, weet dat hij nooit alleen is.

Één van de engelen die verantwoordelijk over ons is, is Hz. Azrail. Hij is de enige engel die wij in het wereldse leven zullen zien, en dat is op het moment dat we doodgaan. Onze ziel wordt door hem bewaakt en naar een speciale plek genaamd “berzah” gebracht. Hij is de verantwoordelijke engel die wij behoren te vertrouwen en niet te vrezen.

In ons graf worden wij door twee engelen ontvangen, genaamd “Munker” en “Nekir”. Vanuit een perspectief worden Munker en Nekir gezien als een engel-soort; naar ieder persoon in het graf worden er twee van hen gestuurd. Ze stellen vragen aan diegene die in het graf ligt vragen over het geloof en aanbidding. Vervolgens zal er aan de hand van de gegeven antwoorden, of leed, of vrede in het graf beginnen. Voor diegenen die hun leven volgens de juiste regels van geloof en aanbidding hebben doorgebracht, worden deze engelen verlichte vrienden. Ze verlossen diegene van eenzaamheid en leed in het graf.

Hz. Cebrail, één van de vier grote engelen, maakt de ge- en verboden van God aan de mensen duidelijk. Hij is een betrouwbare boodschapper.

Hz. Israfil is verantwoordelijk voor de taak van wederopstanding. Hij volgt de wil en het beval van God om tot leven te wekken. Dit is in het bijzonder in de lente te zien en is het de manifestatie van God’s “Muhyi” (gever van het leven) naam. De wederopstanding in het hiernamaals is de taak van deze engel.

Hz. Mikail behoort ook tot één van de vier grote engelen en is verantwoordelijk voor de groei en verspreiding van de benodigde levensbehoeftes (bijvoorbeeld voeding) aan alle levende wezens.

De grote engelen die hier zijn opgenoemd, zijn de leiders van de engelen die dezelfde taken hebben. Dat wil zeggen, dat Hz. Israfil de leider is van de engelen die het bevel “wederopstanding” uitvoeren. Hz. Azrail is de leider van de engelen die het bevel “doden” uitvoeren.

Share this