Home | Het hiernamaals

Ik weet dat mannen als ze goed leven in deze wereld engelen krijgen als beloning. Ik wil heel graag meer informatie hierover krijgen. Ik weet dat Allah alles beter weet maar ik heb toch altijd vraagtekens over deze vraag.


Antwoord: 

Er worden geen engelen gegeven aan mannen, maar ik denk dat je de paradijselijke vrouwen( houries) bedoelt. De vrouwen met grote sneeuwwitte ogen en donker zwarte irissen. Het woord “hur” in arabisch is afkomstig van de meervoudsvorm havra met de achtervoegsel “i”.

Met het woord “aiyn” in de Qur’an, wat “oog” betekent, wordt de grote ogen van de houries bedoeld. Met de term “houri “ wordt de paradijselijke vrouwen bedoeld welke ALLAH belooft heeft aan de moslims.

Het lichaamsstructuur van de Houries is in de Qur’an en Hadith aangegeven als oogverblindend en de houries zijn aangegeven met goede morele waardes.

Voorwaar, de Moettaqoen verblijven in een veilige plaats. In de tuinen en bij bronnen ( het paradijs). Zij dragen kledij van fijne zijde en brokaat, ( zij zijn) tegenover elkaar gezeten. Zo is het. En wij zullen hen huwen met schone maagden.1

Voorwaar, voor de Moettaqoen is er en overwinning. Tuinen en druivenstruiken. En jeugdige gezellinnen, gelijk in leeftijd. En een gevulde beker. Zij horen daar geen onzin en leugens.2 Daarin leunen zij, zij vragen daarin om vele vruchten en om drinken. En bij hen zijn schone gezellinnen met ingetogen blikken, gelijk in leeftijd.3

Voorwaar, Wij hebben hen ( de vrouwen in het paradijs) opnieuw geschapen. En Wij hebben hen maagdelijk gemaakt. Liefdevol en gelijk in leeftijd. Voor de mensen aan de rechterzijde.4

Wat in de Koranvers bedoeld wordt met “gelijk in leeftijd” is dat alle vrouwen dezelfde leeftijd hebben of dat de echtparen dezelfde leeftijd hebben.

Het is een gift van Allah de Meest Barmhartige voor zijn recht-geleide en vrome dienaren die in hun aardse leven de wetten van Allah hebben opgevolgd en de verbodens hebben vermeden. Ze zijn vaak getest met verschillende beproevingen, leed en martelingen. Maar deze beproevingen hebben niet geleid tot het vertalen van hun religie.

Erin bevinden zich goede en mooie vrouwen. Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan/ Vrouwen met prachtige ogen, afgezonderd in tentverblijven. Welke gunsten van jullie heer loochenen jullie dan? Die geen mens Djinn ooit voor hen heeft aangeraakt.5

In de Tuinen bevinden zich schoonheden met ingetogen blikken, die geen Djinn ooit voor hen heeft aangeraak.6

En schonen met schitterende ogen. Gelijk wel-bewaarde parels.7

De belangrijkste eigenschap van een vrouw is haar bescheidenheid en kuisheid. Om deze reden heeft Allah de Glorieuze tijdens het zegenen van de Hemel, eerst hun bescheidenheid en kuisheid aangegeven voordat Allah hun schoonheid heeft aangegeven.

Uit het vers hierboven kan aangenomen worden dat er ook recht geleide vrouwen voor mannelijke Jinns in de hemel zal zijn. Deze jinns worden echtparen van elkaar net als mensen echtparen worden in de hemel. Deze rechtgeleide vrouwen zijn door zowel mannelijke Jinn als mens niet eerder zijn aangeraakt.

De profeet (v.z.m.h.) heeft de bewoners van de hemel beschreven als:

"Ieder van hen zullen twee vrouwen hebben. Het merg van de beenderen van de vrouwen zal worden gezien door het vlees uit de hoge schoonheid. Zij (bewoners van het Paradijs) zal noch verschillen hebben, noch haat onderling. Hun harten zullen als één zijn en zij zullen Allah verheerlijken in de ochtend en in de avond ".8

Gelovige vrouwen welke als rechtgeleide dienaren leefden op aarde zullen superieur zijn aan houries; want zij hebben gestreden tegen hun ego en de duivel gedurende hun aarde leven.

Ze zijn dan triomfantelijk en krijgen Gods toestemming om het paradijs te betreden. De houries belanden niet in het paradijs omwille van hun daden. Allah heeft hen voor de bewoners van de hemel geschapen als één van de paradijselijke zegeningen.

Deze hadith van de profeet (v.z.m.h) bevestigt het:

"De vrouwen van deze wereld zullen superieur zijn aan de houries net als de buitenste bekleding van een kledingstuk superieur is aan de binnenbekleding …" De reden hiervoor is omdat zij Allah aanbeden hebben. Allah zal dan licht vanuit hun gezicht laten schijnen en met zijde kledij bekleden9

 


[1] ad-Dukhan, 51-54

[2] an-Naba, 31-35

[3] as-Sad, 51-52

[4] al-Wa’iah, 35-38

[5] ar-Rahman,70-74

[6] ar-Rahman, 65

[7] al-Wa’iah, 22-23

[8] Bukhari, Bed’al-Halk, 59, Sifatu’l Jannah

[9] Overgeleverd door Taberani; Mawdudi, Tafhimu’l Quran, VI. 81

Share this