Home | Het gebed

Kunnen vrouwen het Eid gebed thuis verrichten?


Antwoord: 

Vrouwen zijn niet verplicht het Eid gebed te verrichten.

In feite, hoewel vrouwen niet verplicht zijn met Djuma’a en Eid gebeden te bidden, kunnen ze als ze willen meedoen aan de gebeden, deze gebeden verrichten.

Een eis van het Eid gebed is de gemeenschap. Dus men kan deze gebeden niet individueel verrichten.

Net als in de “Eeuw van Gelukzaligheid” en de tijden die daarna kwamen, hebben vele vrouwen deelgenomen aan het Vrijdag- en Eid gebed. Maar het staat niet vast dat alle vrouwen noch in de tijd van Profeet Mohammed (v.z.m.h.), noch in de latere tijden hebben deelgenomen aan het Vrijdag- en Eid gebed. Dames kunnen in overeenstemming met de principes van de diensten die aan hen zijn toegewezen door de moskee, dus een aparte plek voor hen, het Vrijdag- en Eid gebed verrichten.

Als vrouwen samen met mannen bidden, moeten de vouwen apart van de mannen op een geschikte plaats bidden. Profeet Mohammed (vz.m.h.) heeft bij het gebed de rijen zo georganiseerd dat vooraan de mannen, in het midden de kinderen en achteraan de vrouwen stonden.

Share this