Home | De verboden

Moet je vasten als je hebt gezworen om een zonde niet te doen, maar dit toch doet?


Antwoord: 

Als je hebt gezworen en je hebt dit verbroken dan moet je volgens de Islam in deze wereld al een tegenprestatie (keffâret) leveren. Elke keer als je een gelofte verbreekt moet de tegenprestatie gedaan worden. Als je bijvoorbeeld meerdere keren zweert en je verbreekt het (één keer), dan doe je één keer de tegenprestatie. Als je nadat de gelofte verbroken is nog een keer zweert en dit opnieuw verbreekt, geldt een nieuwe tegenprestatie. 

De tegenprestatie voor het verbreken van een gelofte is in eerste instantie het geven van twee maaltijden (in de ochtend en in de avond) aan 10 behoeftige, arme mensen. In plaats van het geven van maaltijden kunnen 10 behoeftigen ook voorzien worden van kleding.

Als je hier de middelen niet voor hebt, kun je drie dagen achter elkaar vasten. De drie dagen moeten aaneengesloten zijn. Als het door omstandigheden niet lukt om drie dagen achter elkaar te vasten, moet je weer opnieuw beginnen. Bij de Şâfiî is het niet verplicht dat de drie dagen aaneengesloten zijn.

Los van bovenstaand dient een moslim(a) na het verbreken van een gelofte in eerste instantie de vrijheid te schenken aan een slaaf/slavin. Aangezien slavernij tegenwoordig niet meer bestaat kan de tegenprestatie niet meer volgens deze regel volbracht worden. Daarom vonden wij het niet nodig om hier nadrukkelijk bij stil te staan.

Share this