Home | Boeken

Oudste geschreven Qoran en waar?


Antwoord: 

De door Hz. Othman(r.a.) verstuurde exemplaren naar verschillende provincies, zijn met der tijd verloren gegaan. Vandaag de dag bevindt zich nog één van die exemplaren in de Topkapi museum(Istanbul); een andere die incompleet is bevindt zich in Taşkent. De Tsaristische Russische regering heeft hem door er facsimile's van te maken(het dupliceren via foto of door te kopiëren) verspreid. 

De Korans die op dit moment worden gelezen over de hele wereld en de Koran in Taşkent zijn volkomen identiek. (1)

Share this