Home | Boeken

Waarom is de Koran gebundeld na de dood van de profeet Mohammed(vzmh)?


Antwoord: 

De komst, het noteren en het memorizeren van alle Koranverzen zijn voltooid tijdens de aanwezigheid van onze Profeet (v.z.m.h.). Elke keer wanneer er een vers van Allah via Hz. Cebrail naar onze profeet (v.z.m.h.) kwam, liet Hij (v.z.m.h.) de verzen opschrijven aan Zijn schrijvers. Hz. Cebrail heeft altijd aangegeven waar en op welke volgorde deze verzen bewaard moesten worden door ons profeet (v.z.m.h.). Deze volgorde was niet chronologisch. De verzen die één voor één werden gestuurd, hadden te maken met de gebeurtenissen van toen, maar het bewaren en het ordenen van deze verzen werd op verzoek van Hz. Cebrail op een andere manier gedaan.

De schrijvers schreven altijd een extra exemplaar voor henzelf, maar ook voor extra zekerheid en controle. Op deze manier werden de verzen goed en veilig bewaard. Achteraf werden ze ook altijd voorgelezen aan onze Profeet (v.z.m.h.) en nogmaals gecontroleerd; als er fouten waren, werden deze direct verbeterd. Na de laatste controle werd altijd een exemplaar bewaard in het huis van onze Profeet (v.z.m.h.)

Omdat er in dat tijdperk niet genoeg papier was om de verzen op te schrijven, werd gebruik gemaakt van leer, hout, schouderbladbot van kamelen, witte platte stenen, dadelbladen, papieren en porselein. De organisatie van de verzen werden met orders en bevelen van Hz. Cebrail aan onze Profeet (v.z.m.h.) verteld, zoals: “plaats het … vers op die plaats”. Onze Profeet (v.z.m.h.) ging vervolgens de verzen ordenen zoals Hz. Cebrail het aangaf.

Er waren veel hafiz aanwezig tijdens het leven van onze Profeet (v.z.m.h.). Een vers waarin informatie staat over de wijze van het ordenen van de Koran:

“Het verzamelen en het verkondigen er van rust op Ons. Wanneer Wij dus (de Openbaring) verkondigd hebben volg dan de verkondiging.” (1)

Tijdens het leven van onze Profeet (v.z.m.h.) bestond de Koran niet uit een compleet gebundeld exemplaar zoals het boek dat wij nu kennen. Toen was er geen behoefte aan zoiets, omdat de openbaring van de verzen pas was begonnen en onze Profeet (v.z.m.h.) nog in leven was.

Na het overlijden van onze Profeet (v.z.m.h.) zijn er zeventig hafiz martelaars geworden tijdens oorlogen, zoals de Yemame oorlog. Na dit groot verlies van deze hafiz is de behoefte ontstaan de Koran te bundelen. Tijdens de Khalifaa van Hz. Ebu Bekir (r.a.) was Hz. Zeyd bin Sabit de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Hz. Zeyd heeft alle verzen stuk voor stuk verzameld en daar een gebundeld boek van gemaakt. Dit eerste gebundelde boek (de eerste Koran) heeft de naam “Mushaf” gekregen.

Share this