Home | Het gebed

Waarom lezen we surahs die niet uit de koran zijn tijdens het gebed ?


Antwoord: 

Deze recitaties worden verricht omdat de Profeet (v.z.m.h.) dat heeft gedaan. Zo is de recitatie “Tehiyyatoe” een gesprek dat plaats heeft gevonden tussen de Profeet (v.z.m.h.) en Allah tijdens de Miradj. Deze recitatie is dus ook belangrijk om tijdens het gebed terug te denken aan dat gesprek.

Volgens de overlevering van Faddale b. Ubeyd: “De Profeet (v.z.m.h.) had iemand gehoord die tijdens zijn gebed Allah niet loofde en de Profeet (v.z.m.h.) geen vrede toewenste, hierop zei Hij: “Deze man heeft gehaast.” Waarna hij de man naar zich riep en het volgende zei:

“Wanneer één van jullie bidt, laat hem dan beginnen met het loven van Allah, vervolgens zijn Profeet vrede toewensen en vervolgens smeekbeden verrichten zoals hij zelf wilt.”

Wanneer iemand tijdens het gebed voorover buigt en ‘Soebhane Rabbiya’l Azim’ zegt, reciteert hij het volgende: “De Grootste Allah Die geen gebreken kent van de gebreken die Hij heeft geschapen, Die ik met Zijn mooie namen en eigenschap gedenk.” Dus de aanbidder zegt: “Mijn Allah, het mooiste van alle lof, verheerlijking en dank behoort U toe.” Hierop geeft Allah het volgende goede nieuws: “Mijn lof, verheerlijking en dank schenk ik jou toe en ik accepteer jou tot mijn glorieuze aanbidders.”

 

Share this