Home | Het geloof

Waarom moet de man geen toestemming vragen aan zijn eerste vrouw om een tweede vrouw te huwen?


Antwoord: 

Een man mag zonder toestemming van zijn vrouw trouwen met een andere vrouw tot aan vier vrouwen toe. Als hij trouwt met een tweede vrouw, dan schaadt dit zijn eerste huwelijk niet. Voor de gezondheid van zijn eerste huwelijk is het beter om wel toestemming te vragen van zijn eerste vrouw.

Wat betreft de toestemming vragen van zijn vrouw om met een tweede vrouw te trouwen, zijn er geen verzen over. Wij zijn ook geen Hadith tegengekomen waarin wordt aangegeven dat er toestemming gevraagd moet worden om met een tweede vrouw te kunnen trouwen. Uit het  vers:

En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan een of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.” (1) 

wordt afgeleid dat niet toestemming, maar rechtvaardigheid een verplichting is om met meerdere vrouwen te kunnen trouwen. Dit wordt ook op deze manier toegepast. Ook de Profeet (v.z.m.h.) was met meerdere vrouwen getrouwd, echter is er geen bewijs dat hij van hen hiervoor toestemming heeft gevraagd. Het was zelfs zo dat sommige van Zijn vrouwen hier niet blij mee waren en jaloers waren, wat in de natuur van de vrouw zit. Ook dit is een bewijs dat toestemming vragen geen verplichting is om met meerdere vrouwen te trouwen.

Lees deze ook - toegestaan aantal vrouwen voor man

Share this