Home | Heiligen

Waarom is rechts zo belangrijk binnen de Islam?


Antwoord: 

Allah (c.c.) heeft zowel de rechter als de linker ledematen van de mens geschapen. Wat betreft de schepping is er geen verschil tussen rechts en links. Maar de Islam heeft voor ons dagelijkse leven richtlijnen opgesteld en schrijft voor dat het beter is om in tegenstelling tot de duivel, rechts te gebruiken. Want de duivel gebruikt altijd zijn linkerhand en begint ook van links.

Hieronder geven we een aantal Hadith over dit onderwerp:

“Eet en drink met je rechterhand, geef en neem met je rechterhand; want de duivel eet en drinkt met zijn linkerhand, geeft en neemt met zijn linkerhand.” (1)

“Begin bij het aandoen van je schoenen met rechts en bij het uitdoen met links.” (2)

De Islam is een geloof van fatsoen en discipline. Het gebruik van rechts en links moet vanuit dit discipline gezien worden. We kunnen het als volgt verduidelijken: De term ‘rechts’ is een symbool van goede en mooie dingen en de term links is een symbool van slechte en lelijke dingen. Bijvoorbeeld:

- De macht van Allah wordt uitgedrukt met rechts en niet met links.

In het hiernamaals krijgt een slecht persoon zijn boek waarin al zijn/haar daden staan in de linkerhand, maar een goed persoon krijgt het in de rechterhand. In de Koran staat hierover het volgende:

“En hij, aan wie zijn boek in de rechter hand wordt gegeven, zal zeggen: "Komt, leest mijn boek. Voorzeker, ik wist dat ik mijn afrekening tegemoet moest gaan." Deze zal dan een heerlijk leven krijgen. In een verheven tuin, waarvan het fruit gemakkelijk bereikbaar zal zijn.” (3)

“Maar, hij wiens boek in de linker hand wordt gegeven, zal zeggen: "O was mijn boek mij maar niet gegeven! En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel was! O, had de dood maar aan mij een einde gemaakt!” (4)

- De engel die de taak heeft om alle goede daden van iemand op te schrijven, bevindt zich op de rechter schouder. En de engel die de taak heeft om alle slechte daden van iemand op te schrijven, bevindt zich op de linker schouder.

- Als we een mooie plek als een moskee binnentreden, stappen we naar binnen met onze rechtervoet. En een vieze plek, zoals het toilet, stappen we binnen met onze linkervoet.

- Zo is het gebruiken van de rechterhand bij het eten en de linkerhand bij het wassen na een toiletbezoek ook in overeenstemming met dit algemene principes.

Share this