Home | Het geloof

Wat is het nut van het lezen van Risale-Nur kunt u daar meer uitleg over geven. En bestaat dat boek ook in het nederlands?


Antwoord: 

De Risale-i Nur is een boekenreeks die geschreven is door de Islamitische geleerde Said Nursî. Strokend met positieve wetenschappen, worden Qur’anische waarheden uiteengezet en bewezen in deze reeks.

De drie belangrijkste vragen van de mens “Wat ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar zal ik eindigen?” worden in een aantrekkelijke en originele stijl op een zeer heldere en doorslaggevende wijze beantwoord. De ziel en het verstand worden verlicht en tevreden gesteld dankzij de Risale-i Nur. De lastigste vragen worden beantwoord en twijfels die deze eeuw teweegbrengen omtrent het geloof worden weggewerkt. Onderwerpen waarover geleerden eeuwen discussieerden, worden opgelost in de Risale-i Nur. Daarenboven wordt het voornoemde volledig uitgevoerd op een originele wijze die niet eerder gezien is.

Het doel van de Risale-i Nur is het geloof van gelovigen redden en versterken, en zij die behoeftig zijn aan het geloof overtuiging schenken. De Risale-i Nur daagt de wereld uit om haar conclusies tegen te spreken en beweert de koppigste atheïsten en filosofen te hebben laten zwijgen. Ondanks deze gewaagde beweringen, is er tot op heden niet één tegenstrever geweest die ook maar één uiteengezette geloofswaarheid in de Risale-i Nur heeft kunnen tegenspreken.

Het bovengenoemde zou een gelovige genoeg reden geven om de Risale-i Nur te lezen. Gedurende deze verwarrende tijden waarin de mensheid op zoek is naar zekerheid, biedt de Risale-i Nur een houvast aan de mensen die krachtig genoeg is om men een onwrikbare overtuiging te schenken waar geen betwistende filosofie of theorie tegen op kan. Doorslaggevende argumenten worden geleverd aan alle soorten areligieuze argumentaties. Aldus, als u verlost wil worden van twijfels aangaande geloofswaarheden, het Godsbestaan, de Qur’an, het profeetschap van Mohammed en overige profeten, het lot of dergelijke onderwerpen meer, dan zijn wij er absoluut van overtuigd dat de Risale-i Nur het antwoord voor u is. Het nut van de Risale-i Nur is uiteindelijk niet te verwoorden, het moet gelezen worden zodat het gevoeld kan worden.

Enkele broeders en zusters zijn hard bezig met het vertalen van de Risale-i Nur. Momenteel zijn er nog niet veel boeken naar het Nederlands vertaald. Slechts een paar kleine boekjes zijn momenteel verkrijgbaar via enkele sites. Degenen die de Engelse taal beheersen, raden we aan om de Engelse versies te lezen, totdat de Nederlandse versies ook verschijnen.

We hopen dat u smeekbeden verricht voor de vertalers van de Risale-i Nur, opdat ALLAH hen helpt met het vertalen en de grote behoefte naar geloof in Nederland enigszins kan worden beantwoord.

Share this