Home | Het gebed

Wat kan men tegen influistering tijdens het gebed doen?


Antwoord: 

Een mens krijgt talloze influisteringen te horen gedurende de dag. Over het algemeen kunnen we hier weinig tegen doen. Zolang we er ons van bewust zijn dat alles wat we ingefluisterd krijgen, geen Allah zijn, dan schaadt dit ons geloof niet. Wat wij in onze gedachte binnen krijgen, betekent niet dat we dat ook geloven.

Wanneer we in de spiegel een slang zien die ons wilt bijten, dan weten we dat deze slang ons niet kan bijten, omdat deze niet echt is. Hoewel we deze slang dus wel kunnen waarnemen, kan deze in de realiteit ons geen kwaad doen. Ook op deze manier krijgen we influisteringen binnen die we kunnen waarnemen, echter schaden deze ons niet (i)

Ook is het belangrijk aan deze influisteringen geen gehoor te geven. Hoe meer gehoor wij hier aan geven, des te meer deze zal opzwellen. Een influistering is dan ook te vergelijken met een bij. Wanneer een bij dichtbij je is en jij hem wilt wegjagen, zal hij je meer aanvallen. Als je niet stopt met hem verjagen, zal hij je uiteindelijk steken en schade toe richten. Wanneer men dus gehoor geeft aan de influistering, zal deze zich nog meer tot je richten. Als men vervolgens nog steeds doorgaat met gehoor geven aan de influistering, dan zal deze uiteindelijk wel schade toe richten (i)

Conclusie: influistering betekent niet dat dat vanuit je hart komt en dus ook niet daarin gelooft. Het bewijs hiervoor is dat je hart het ook niet prettig vindt dat jij daaraan denkt (i). Mocht je influistering binnen krijgen, geef hier dan geen gehoor aan, omdat het anders zal opzwellen en jou zal storen en schade toebrengen.

Share this