Home | Privé onderwerpen

Wat te doen tegen influisteringen m.b.t. tot de Schepping? (De Saytaan fluistert me dingen in zoals, hoe zit het leven nou in elkaar, het gaat je toch nooit lukken en zorgt ervoor dat ik door de war, ongelukkig ben en afstand neem van smeekbedes....)


Antwoord: 

Wat zal nooit lukken? ALLAH, Die jou geschapen heeft uit een druppel bloed, kan jou na je dood niet herscheppen? ALLAH Die uit zaadjes bomen als bergen doet rijzen, miljarden sterren doet draaien om hun eigen as alsof het tollen zijn en door elkaar laat vliegen zonder ze tegen elkaar aan te laten knallen, ALLAH Die elke winter een hele wereld doet afsterven en elke lente een hele wereld weer doet herleven, Deze ALLAH kan jou niet herscheppen na je dood?

Hoewel onze zintuigen het eeuwige waarnemen, en duizenden profeten en miljoenen heiligen die nooit één leugen verkondigd hebben in hun leven hetzelfde zeggen en verkondigen dat er een ALLAH is Die ons gaat doen herleven om Zijn uiteindelijke barmhartigheid en rechtvaardigheid aan ons te tonen, hoewel we met ons verstand kunnen beseffen dat wij niet geschapen zijn voor slechts dit aardse leven als we kijken naar onze wensen en naar de aarde, gaan wij dat alles negeren en alsnog niet in het hiernamaals geloven? Gaan wij deze vrome mensen allemaal als leugenaars beschouwen? Wat zegt onze geweten ons wanneer we deze vraag oprecht aan onszelf stellen? De mensen die hun leven hebben gegeven om slechts iets te verkondigen waar zij zelf niet rijker van werden, zij die hun leven hebben geofferd voor ons, gaan wij als valse mensen beschouwen? En dan gaan wij materiële mensen wiens verstand naar hun ogen gezakt zijn en slechts in hetgeen geloven dat te zien is met het oog, welke meerdere malen betrapt zijn op leugens en valsheden en wiens theorieën talloze gebreken bevatten, geloven en volgen? Hoewel dergelijke mensen zich nooit in het spirituele hebben verdiept en niets te maken hebben met geloof, gaan wij dan naar hen luisteren wanneer zij het hebben over iets spiritueels? Is dat niet zoiets als het geloven in je gymleraar in plaats van je wiskundeleraar wanneer zij een tegenstrijdig antwoord geven betreffende een wiskundige kwestie? Materialisten hebben zich verdiept in materie, spiritualiteit is niet hun branche, daarom zijn zij niet bevoegd om uitspraken over spiritualiteit te doen. Is het dan niet enorm dwaas om alsnog spirituele kwesties van hen te leren?

Als jij zou kunnen communiceren met een baby die zich in de buik van zijn moeder bevindt, een baby die niets anders gezien heeft dan de kleine holte waarin die leeft, hoe zou je zo’n baby kunnen vertellen over de aardbol, de dieren, de planten, de zon, de maan, de sterren etc. Hoe goed je ook iets kunt beschrijven, omdat die baby nooit zoiets gezien heeft, zal die het nooit begrijpen. Die baby zou ook zijn holte niet willen verlaten omdat hij zich veilig voelt daar en niets anders gezien heeft en bang is voor iets nieuws. Wil dit echter zeggen dat de aarde, de maan, de sterren, dieren en planten niet bestaan omdat die baby ze nooit gezien heeft? Atheïsten lijken op een dergelijke baby die de aarde verloochent omdat die baby het niet zelf met het blote oog gezien heeft. Wij hebben het hiernamaals niet gezien, wil dit nu zeggen dat het hiernamaals niet bestaat? Gevoelens bestaan niet uit materie, wil dit zeggen dat gevoelens niet bestaan? Daarnaast heeft de meest eerlijke, vrome en heilige mens ooit geleefd het hiernamaals, de hemel en de hel gezien tijdens Mîrâdj en is teruggekomen en heeft het ons verkondigd. Duizenden profeten en miljoenen heiligen bevestigen zijn bewering. Mensen die bevoegd zijn en zich verdiept hebben in het hiernamaals en alle aspecten eromheen, zeggen allemaal hetzelfde. Is het nu verstandig om hen allen te negeren en mensen te volgen die niets met spiritualiteit te maken hebben?

We willen niet sterven omdat we het hiernamaals niet kennen en ons veilig voelen hier op aarde. Echter, net zoals de baby die geboren wordt zou zeggen, zullen ook wij “gelukkig zijn we verlost van de vorige wereld, hier is het veel beter” zeggen wanneer wij inshâ’ALLAH het paradijs betreden na het sterven. Om dit te kunnen zeggen, horen we echter te leven zoals ALLAH wenst. ALLAH heeft Zijn wens aan ons geopenbaard door middel van Zijn en onze Lieveling en Meester Mohammed v.z.m.h. Het is nu aan ons om ons met al onze macht en kunnen vast te klampen aan Zijn geloof en de Soennah van Zijn grootste profeet (v.z.m.h).

Share this