Home | Overige

Wat zegt de Islam over valentijnsdag?


Antwoord: 

Beste Broeder/ Zuster,

Valentijnsdag, nieuwjaarsdag, vakantie, vermaak, festival en soortgelijke gewoontes zijn de culturen van bepaalde volkeren.

Één van de vijf fundamentele doelen van de Islam is het geloof beschermen. Een gedrag dat de bescherming van de Islam schaadt -bv. cultuursverandering- kan als gevolg hebben dat men afstand neemt van de Islam en zelfs zover gaat dat men onbewust de islam verlaat.

Toen ons Profeet (v.z.m.h) naar Medina emigreerde, kwam Hij (v.z.m.h.) erachter dat er in Medina twee soorten feestdagen waren die uitbundig gevierd werden. Omdat feestdagen belangrijke culturele componenten voor religieuze beinvloedingen zijn, heeft de Profeet (v.z.m.h.) deze twee feestdagen veranderd in de Ramadan en het Offerfeest. Tevens zien we in vele hadiths dat het verboden is verklaard voor moslims om de gewoontes na te doen die verband hebben met andere religies of daarmee samenhangende symbolische waarden bevatten.

Toch, zonder dat men als doel heeft om op niet-moslims te lijken, is het niet bezwaarlijk als men een cadeau wil kopen voor zijn vrouw op dagen zoals valentijnsdag, verjaardag en trouwdag.

Het is tevens geen zonde om een ceremonie of een bijeenkomst te organiseren voor je verjaardag of je trouwdag. Een zonde zou alleen van je gedrag en houdingen tijdens zulke bijeenkomsten voort kunnen komen.

Als mensen bij elkaar komen en datgene eten wat Halal is, een praatje maken binnen het toegestane, nadenken dat er weer een “levensblad” is gevallen, det er weer een jaar voorbij is gegaan, nuttige gesprekken voeren, zichzelf vermaken zonder hierbij tot het verbodene te betreden, dan is het vieren van zo een trouwdag of verjaardag geen zonde. Echter als men hierdoor het verbodene betreedt en blootgesteld wordt aan zondes, veel verspilt en verkwist, met vermaak, eten en drinken een slecht voorbeeld vormt, dan is niet de dag zelf zondig, maar de slechte daden die gepleegd worden tijdens zulke dagen.

Share this