Home | Het gebed

Wat zijn de voordelen van het gebed?


Antwoord: 

Gebeden die wij verrichten hebben vele voordelen voor ons lichaam, voor onze ziel en voor ons sociaal leven. Hier volgen enkele voorbeelden:

Het gebed zorgt ervoor dat we God op de beste manier gedenken.

Onze Almachtige God heeft ons laten weten dat “onze harten alleen met de gedachtenis aan God rust zullen vinden”. Door het gedenken van God, van Wie wij het meest houden, en door het noemen van Zijn Naam vinden onze verontruste zielen rust, worden onze borsten verruimd en ontspannen zich onze harten. De beste manier om Allah te gedenken is door een ritueel gebed te verrichten. Elk gebed dat we verrichten herinnert ons aan onze God. Het gebed is dus een waardevol geschenk dat Allah ons heeft gegeven. Onze geliefde Profeet kende de waarde van dit geschenk en greep elke gelegenheid aan om te bidden. Hij uitte het geluk en de vrede die hij in het bidden ervaarde en zei: “Mijn geluk zit in de gebeden”.

Het bidden doet ons herinneren aan de Dag des Oordeels en het Hiernamaals.

Er zijn veel dingen in de wereld die ons het Hiernamaals doen vergeten. Mensen die het Hiernamaals vergeten en niets willen weten van een Dag waarop ze verantwoordelijkheid voor hun daden zullen afleggen, zijn voor hun eigen belangen tot alles in staat. Om deze reden moet er voor de mensen een waarschuwer zijn die hen constant herinnert aan het Hiernamaals. Gebeden die bewust en zorgvuldig worden verricht herinneren ons vijf keer per dag aan God, het Hiernamaals en de Dag des Oordeels. Zolang wij ons bewust zijn van het Hiernamaals en de Dag des Oordeels zullen we ons onthouden van slechte daden. We zullen niemand kwaad aandoen, niemands bezit schaden en niemand oneerlijk behandelen.

Allah de Verhevene zegt: “Oh jullie die geloven, zoek hulp met geduld en gebed; voorzeker, Allah is met de geduldigen.” (ạl-Baqara, vers 153)

 Allah de Verhevene zegt: “Alleen in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden.” (ạl-Ra’d, vers 28)

 Allah de Verhevene zegt: “Verricht het gebed tijdens de twee uitersten van de dag en gedurende de eerste uren van de nacht. Voorzeker, goede werken verdrijven kwade werken.” (Hoed, vers 114)

Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, het gebed weerhoudt [de gelovige] van ondeugd en van kwaad.” (ạl-Ankạboet, vers 45)

Het gebed reinigt ons van zonden.

De gebedstijd is de tijd waarop we onze Schepper ontmoeten. Als we aan het bidden zijn, weten we dat we voor de Almachtige Schepper staan. Als we overwegen om een zonde te plegen, zullen we van gedachten veranderen door te denken aan het gebed en dat we straks voor God zullen staan. Op deze wijze worden onze harten gereinigd van kwade gevoelens en gedachten en onthouden onze andere lichaamsdelen, zoals handen en tong, zich van slechte daden.

Het bidden verbetert ons karakter.

Het bidden vormt voor ons een goede kans om ons bewust te worden van onze slechte daden en zonden en om vervolgens vergiffennis te vragen aan Allah door het tonen van berouw. Door middel van de salāt vragen we onze Schepper om Zijn genade en Zijn vergiffenis. We staan vijf keer per dag voor Hem, in het besef dat Hij weet wat wij allemaal hebben gedaan, en zodoende letten wij steeds meer op onze handelingen. Op deze manier worden we welgemanierde mensen.

Het gebed maakt onze dag meer vruchtbaar en gezegend.

Als we onze gebeden regelmatig verrichten, zullen we onze dag volgens de gebedstijden indelen. We staan zelfs voor zonsopgang op en beginnen zo onze dag heel vroeg. Terwijl de meeste (niet-biddende) mensen nog aan het slapen zijn, zijn wij al klaar met een aantal van onze taken. Hierbij profiteren wij van de smeekbede van onze Profeet: “Mijn Heer! Maak de vroege uurtjes van mijn gemeenschap gezegend. "

Door tijdens de drukste uren van de dag God te gedenken met de middag- en de namiddaggebeden vinden onze zielen rust. Tussen de gebeden door rusten we uit, kunnen we mentaal ontspannen en slaan we energie op voor ons werk. Door het nemen van gebedspauzes worden onze bezigheden gezegend en meer vruchtbaar. Met de avond- en de nachtgebeden kijken we terug op onze dag en denken daar over na. We gaan tenslotte vredig naar bed, omdat we weten dat we die dag onze verantwoordelijkheden als dienaar zijn nagekomen.

Het gebed verschaft ons de gewoonte om schoon te zijn.

Door voor het bidden de rituele wassing te verrichten, maken we die lichaamdelen schoon die in het dagelijkse leven het meest vervuild kunnen raken. We schenken aandacht aan de reinheid van ons lichaam, de kleding en de plaats waar we zullen bidden. Door de rituele wassing te verrichten maken we onze handen, ons gezicht en onze voeten schoon. We verwerven ons op die wijze de gewoonte om schoon te blijven.

Onze Profeet vroeg eens aan zijn metgezellen:Vertel mij, als er bij één van jullie een rivier voor de deur zou zijn en hij zou er vijf maal per dag een bad in nemen, zou er dan nog vuil op hem aanwezig blijven?” De metgezellen zeiden: “Er zou geen vuil op hem overblijven.” De profeet (moge vrede over hem komen) zei: “De vijf dagelijkse gebeden zijn precies zo. Allah vergeeft onze zonden middels onze dagelijkse gebeden.” (ạl-Buchārī, Mạwāqīt 6)

 

 

 

Share this