Home | De dag des oordeels

Wie is dajjal en sufyan?


Antwoord: 

In de overleveringen over het einde der tijden komen drie personages naar voren: Dajjal, Mahdi en Isa (as). De eerste kennen we als degene die alles wat met geloof, Iman, ahlaq, etc te maken heeft zal proberen te vernietigen, de andere twee kennen we als degenen die hiertegen een zware strijd zullen voeren. In deze tijd waarin Dajjal met al zijn kracht al deze belangrijke waarden voor de mensheid aan het verwoesten is, is er verlangen naar de komst van Mahdi (as) en Isa (as). Deze geestelijke verlossers zullen grote schade toebrengen aan het ongeloof. Voor de gelovigen zullen zij moed, kracht, moraal en hoop brengen.

Onze Profeet (saw) heeft zowel over de grote Dajjal als de kleine Dajjal; Sufyan gesproken. Echter hun eigenschappen zijn verschillend van elkaar. Omdat er in de overleveringen geen begrenzingen zijn hebben sommige islamgeleerden deze twee met elkaar verward. Vanuit dit opzicht zijn deze Hadith als mutashabih beschouwd.

Dajjal

In de overleveringen is het komen van Dajjal als een angstaanjagende gebeurtenis van het einde der tijden (qiyamah) aangewezen. Hierdoor heeft onze Profeet Muhammad Mustafa (v.z.m.h) zijn ummah hiervoor en voor zijn fitna gewaarschuwd, en heeft hij gezegd:

Sinds de schepping van Adem (as) tot aan het einde der tijd is er geen grotere fitna dan Dajjal. (1)

Niet alleen onze Profeet (saw) maar ook dat alle andere profeten voor zijn fitna hebben gewaarschuwd (2) duidt er op dat de fitna van de farao’s en nemrud in het niet valt naast zijn fitna.

Het kwaad van Dajjal zal zo groot zijn dat mensen zullen vluchten naar bergen om van zijn kwaad te ontsnappen (3)

Door het feit dat zijn fitna en kwaad zo groot zullen zijn, heeft onze Profeet (v.z.m.h) ons ook in zijn Afscheidstoespraak waarin hij in grote lijnen een samenvatting gaf van de islam, gewaarschuwd voor Dajjal. Net als alle andere profeten heeft hij ook zijn ummah gewaarschuwd voor Dajjal. (4)

Dajjal is een Arabische woord en komt voort uit het woord dajl. In woordenboeken is hij omschreven als: leugenaar, bedrieger, iemand die het kwaad mooi doet voorkomen, hierdoor het kwade ervan sluiert en het mooi maakt en mensen in verwarring brengt, iemand die naar alle uihoeken gaat, een vervloekte.

In een hadith van onze Profeet (saw) zijn vooral zijn leugenachtigheid en talent om mensen af te laten dwalen benadrukt (5)

Dajjal is iemand die leugenachtig en verraderlijk is en zal grote fitna’s doen voortkomen en deze in stand houden. Wat zijn fitna zo afschuwelijk maakt is dat hij een systeem ontwikkelt dat gebaseerd is op ongeloof, zoals atheïsme en communisme. Dit systeem wat door zijn toedoen ontstaat zal hij niet alleen maar samen met zijn comité van ongelovigen leiden. Velen zullen hun Iman verliezen en als ongelovigen heen gaan.

Over Dajjal is er tawatur (onomstotelijk bewijs dat is bevestigd door mensen waarvan erkend is dat die niet zullen liegen) Vele geleerden erkennen dat er tawatur is en absoluut niet te ontkennen is. (6)

Sufyan - Zijn er hadith over Sufyan?

Ongetwijfeld! Er zijn zelfs zeer veel hadith over Sufyan. Dit ontkennen kan alleen door middel van onwetendheid of opzettelijk zijn. Bediuzzaman heeft gewezen op deze waarheid tijdens zijn verdediging in het gerechtshof toen de officier van justitie beweerde dat er geen hadith zijn over Sufyan: de officier van justitie laat zijn onwetendheid over hadith en Qoran duidelijk blijken door zoiets te beweren. Aangezien grote islamgeleerden zoals Imam-i Ahmed Ibn Hanbel die respectievelijk een miljoen hadith en Imam-i Buhari die respectievelijk 500.000 hadith uit hun hoofd hebben geleerd, het niet aandurfden om te ontkennen dat er hadith over Sufyan zijn, geeft blijk van de arrogantie en brutaliteit van hem. Deze officier van justitie is een grote fout begaan. (7)

Het aantal van Dajjals is zeer veel. Elke eeuw heeft zijn Dajjal. We leren uit een hadith dat dit aantal 30 is. (8)

Tussen deze Dajjals hebben de Dajjals die tegen het einde der tijd zullen ontstaan een aparte plek, omdat de fitna die zij zullen brengen veel gruwelijker zal zijn. Dit zijn er twee: een daarvan is de grote Dajjal die wereldwijd actief zal zijn en de ander is de Islam Dajjal. Tweede is door Hz. Ali (ra) en onderzoekers als Sufyan benoemd (9) en Hz. Ali (ra) heeft het altijd over deze Dajjal gehad (10). Sufyan zal voorkomen onder de moslims en zijn voornaamste beroep zal het bedriegen zijn.

Wat wij niet moeten vergeten is dat Allah in al Zijn barmhartigheid Mehdi (as) tegelijkertijd zal sturen. Dus als Dajjal er is, is Mehdi (as) er ook! Allah zal ons nooit ongewapend laten!

Share this