Home | Het gebed

Word je een kafir als je het gebed niet verricht?


Antwoord: 

Een persoon die in de Islam gelooft, hoort zijn gebed uit te verrichten en volgens zijn geloof te handelen. Maar een persoon die niet praktiseert, wordt een zondaar. Een persoon die een zonde begaat, treedt niet uit het geloof.

Meer informatie

Share this