Er wordt gezegd dat luiheid genetisch bepaald is. Is luiheid het lot van een mens? Is de mens verantwoordelijk voor de daden die hij niet verricht wegens zijn luiheid?

By:

Dec 13, 2011