Laatste Antwoorden

Laatste Artikelen

Elke oemmah heeft haar eigen fitnah (beproeving). De fitnah van Mijn oemmah is werelds bezit (goederen).. [Tirmizi, Zühd 26]