Vragen over Offerfeest


1) Is het verplicht voor iedereen uit het huishouden om een dier te offeren?

- Sunni Islam is verdeeld in 4 verschillende madh'hab (stromingen,wetschool) Deze stromingen zijn allemaal juist maar het is wel belangrijk om 1 te volgen. Bepaalde regels volgen van de ene en andere regels volgens andere stroming is niet toegestaan.

De vasten en de gemeenschap


Eén van de vele wijsheden van de vasten met betrekking tot het sociale leven van de mens luidt als volgt:

Heeft men, indien men volgens de Islamitische norm niet als rijk kan worden gekwalificeerd, maar wel voldoende middelen heeft om een offer te brengen ten behoeve van het offerfeest de verplichting een offer te brengen?


Volgens de Hanefi wetschool is de norm om een offer te brengen tijdens het offerfeest, aalmoezen en overige liefdadigheden te geven even hoog. Die norm bedraagt 20 miskal goud (dat is 85 gram goud of een vermogen dat in waarde gelijk is aan 85 gram goud). Een werknemer dient bijvoorbeeld van zijn vaste loon zijn bestedingen aan basisbehoeften in mindering te brengen.

Een dialoog met enkele jongeren die in deze tijd van aantrekkelijke verleidingen het verstand nog niet hebben verloren


Enkele jongeren die bloot stonden aan de aantrekkelijke verleidingen van de meiden, vroegen: “Hoe kunnen wij ons hiernamaals redden?”, en wilden hulp van de Risale-i Nur. 

In hoeverre kan iemand kennismaken met een potentiële levenspartner?


levenspartnerDe wens om te trouwen is de eerste stap die iemand zet tot het huwelijk. Wanneer iemand ten tijde van deze wens inziet dat hij bezig is met een zeer serieus onderwerp en vervolgens op een gepaste wijze de resterende stappen neemt om met iemand kennis te maken, zal hij zo de basis leggen voor een goed en gelukkig huwelijk.

Wat zegt de Islam over dromen? Hoe onstaan deze?
Wat zegt de Islam over dromen? Hoe onstaan deze?
Wat zegt de Islam over muziek?
Wat zegt de Islam over muziek?
Kan een Soennitische vrouw met een Shii man trouwen?
Kan een Soennitische vrouw met een Shii man trouwen?
Is in het geheim nikah (Islamitisch trouwen) doen, geldig?
Is in het geheim nikah (Islamitisch trouwen) doen, geldig?
Wat is het oordeel betreffende het roken?
Wat is het oordeel betreffende het roken?
Wie is de mens, van waar komt hij en waar gaat hij heen?
Wie is de mens, van waar komt hij en waar gaat hij heen?
Wanneer ben je moslim?
Wanneer ben je moslim?
Hoe is Allah ontstaan?
Hoe is Allah ontstaan?
Wat zijn de fundamenten van Iman (het geloof)?
Wat zijn de fundamenten van Iman (het geloof)?
Is het toegestaan om bevriend te zijn met joden en christenen?
Is het toegestaan om bevriend te zijn met joden en christenen?

Laatste Artikelen

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst” (Bukharie & Moeslim)